Looking for a job?

Job

Kompanija “Prezident” doo iz Novog Sada, uvek teži ka novim kadrovima u različitim sektorima poslovanja. Svi zainteresovani za sticanje novih veština i znanja mogu poslati svoj CV sa naznakom na koju poziciju se prijavljujete, na e-mail adresu iz teksta.

[email protected]

Šef knjigovodstva

Zadaci radnog mesta:
- Izrađivanje finansijskih izveštaja.
- Vođenje poslovnih knjiga.
- Održavanje baze podataka koje služe za analizu i planiranje poslovanja.
- Praćenje računovodstvenih propisa.
- Izdavanje radnih naloga i kontrola istih.

Knjigovođa - bilansista

Zadaci radnog mesta:
- Izrađivanje finansijskih izveštaja.
- Vođenje poslovnih knjiga.
- Obračuni plata, putnih naloga, dugovanja dobavljačima i potraživanja od kupaca, obračuni poreskih rashoda, bolovanja i sl.
- Održavanje baze podataka koje služe za analizu i planiranje poslovanja.

Job

The company "Prezident" d.o.o. from Novi Sad always strives for new personnel in various business sectors. Anyone interested in acquiring new skills and knowledge can send their CV with an indication of the position you are applying for, to the e-mail address in the text.

[email protected]
en_US